Les donacions

Paral·lelament a les missions de recerca i als concursos, a l'Obra del Cançoner arribava material donat desinteressadament o cedit per a ser copiat, així com material ja publicat en llibres, periòdics, revistes, etc. Entre el material donat, també hi havia instruments musicals.

El material es va començar a organitzar en cèdules -cèdules font- per tal que fos fàcilment consultable, i on hi constès tota la informació respectiva a cada document. Seria l'equivalent avui en dia a una catalogació informàtica.

Degut al volum de donacions, es crea la necessitat de contractar personal per a realitzar les feines de copisteria del material cedit i del destinat a les cèdules font. Els propis, Baltasar Samper i Josep M. Casas Homs (els quals realitzen també tasques de missioners), en fòren un exemple, així com més endavant l'escriptor i periodista Ignasi Folch i Torres, o el músic, compositor i crític musical Vicenç M. de Gibert.

Això ens dóna una idea de l'activitat que es duia a terme a les oficines de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, les quals, eren visitades per personatges de renom, com per exemple; el músic, compositor i folklorista Béla Bartók; el cèlebre musicòleg alemany Curt Sachs; el catedràtic de la Universitat Central i President de la Reial Acadèmia de la Llengua de Madrid, Ramón Menèndez Pidal; el catedràtic de la Universitat de Jasi a Romania, Jordi Jordan; el compositor i folklorista alemany Kurt Sclinder, etc, etc.

Cal esmentar la clausura governativa de l'Orfeó Català -del 23 de juny del 1925 fins el 14 d'octubre del 1925- a conseqüència de la dictadura del general Primo de Rivera, per la qual, l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya es veu obligada a protegir el material recopilat i a buscar nova seu per a la seva oficina -a Via Laietana n. 21, 2on C-, ubicada fins aleshores en una dependència del Palau de la Música Catalana.

Anys més tard, arran de la cruenta guerra civil del 1936-39, de terribles conseqüències, es paralitzaran definitivament les tasques de l'OCPC.

A l'apartat de documents d'aquesta mateixa pàgina s'hi ha adjuntat un llistat de les donacions que s'anaren fent a l'Obra del Cançoner des del 1922 fins el 1938, extrets del volum V de Materials de l'OCPC, “Història de l'Obra del Cançoner i Complement a l'Inventari de l'Arxiu”, a cura de Josep Massot i Muntaner. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1995.

 


Romancer Popular de la Terra Catalana- M. Aguiló