L'Estudi de la Masia Catalana

Rafael Patxot i Jubert  encarregà el desenvolupament d’aquest projecte al Centre Excursionista de Catalunya (CEC), proposant la seva direcció a l'arquitecte Josep Danés i Torras.

L’objectiu d’aquesta gran empresa, finançada per la Fundació Concepció Rabell, fou el d’obtenir testimonis escrits, orals i gràfics de les característiques arquitectòniques de la masia catalana, així com de les feines del camp, les tradicions, la llengua, la indumentària, les festes i els costums dels seus habitants  i  publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes, com ara l’arquitectura, l’etnografia, el folklore, la sociologia, l’economia, etc.

El fons de l’Estudi de la Masia Catalana fou cedit l'any 1975 al CEC per la néta del mecenes, Núria Delétra-Carreras Patxot. Durant aquesta dècada, membres del centre liderats per Anna Borbonet, van recuperar i documentar el fons i es va procedir al seu estudi i difusió. 

L’arxiu fotogràfic consta de 7.705 imatges d'unes 1.500 masies de Catalunya i les Illes Balears, realitzades per fotògrafs de renom com Adolf Zerkowitz, Antoni Gallardo, Baltasar Samper, Cèsar August Torras, J. Dolcet o Valentí Fargnoli, de gran valor arquitectònic i etnogràfic.

Les fotografies en format paper estan contingudes en 132 àlbums, dels quals 114 corresponen a comarques de Catalunya, 1 a Andorra, 10 a les Illes Balears i 2 al País Valencià i Aragó. 

A principis de la dècada actual la Diputació de Barcelona va finançar la digitalització de les imatges, duta a terme per  l’Arxiu Fotogràfic del CEC, obtenint-ne els arxius de preservació i consulta per a la seva conservació i difusió.

Però no va ser fins al 2011 que, gràcies al suport de l’Obra Social de La Caixa  es va completar la catalogació i descripció de cadascuna de les imatges a la Memòria Digital de Catalunya (MDC).

 

L’EXPOSICIÓ LA VIDA A PAGÈS

L'any 2007 l'Obra Social Caixa Sabadell va patrocinar una recerca que va permetre localitzar la correspondència que havia generat l'estudi i que ajuda a reinterpretar el projecte.

Una part de la recerca feta, sobretot fotogràfica, i la història del projecte es mostren en el llibre La vida a pagès. El món perdut de les masies i les possessions de Catalunya i les Balears. Estudi de la Masia Catalana (La Magrana), amb la coordinació i l'edició de Josep Font i Montserrat Solà, que també són els comissaris de l'exposició itinerant 'La vida a pagès. L'Estudi de la Masia Catalana'.
  

BIBLIOGRAFIALa vida a pagès
Editorial La Magrana
Coord. i edició: Josep Font i Montserrat Solà. 

 

  


Materials per a l'estudi de la masia
Josep Danés i Torras
Col·lecció Documents de la Biblioteca d'Història Rural
Universitat de Girona