Guaitant els núvols

L’Observatori Català de Rafael Patxot és un referent de la meteorologia a Catalunya.

La seva secció meteorològica disposava dels aparells més moderns per mesurar la pressió atmosfèrica, la humitat relativa, la velocitat i direcció del vent, la temperatura i la precipitació. Ell mateix va realitzar diverses proves amb anemòmetres abans de triar el més adient per estudiar la tramuntana.


També va fer la reducció de les observacions meteorològiques i el tractament de les dades per descriure el clima de Sant Feliu de Guíxols. Va posar especial interès en l’estudi de la pluviometria a tot l’àmbit del Principat, les Illes Balears i la Catalunya Nord, amb estacions meteorològiques que ell mateix va impulsar o mantenir, donant continuïtat a la tasca iniciada per la Granja Experimental de Barcelona el 1896.

Fruit d’aquesta important tasca es va poder editar el 1930 l’Atles Pluviomètric de Catalunya, de Joaquim Febrer.

Recent creat el Servei Meteorològic de Catalunya (1921), Patxot proposa al seu director, el Dr. Fontserè, la creació d’una secció específica per a l’estudi dels núvols on diàriament s’enregistri la imatge i es realitzi una descripció de les seves característiques.

En aquesta secció nefològica, sortirà a la llum l’Atles Elemental de Núvols, que serà la llavor del gran Atles Internacional de Núvols i dels Estats del Cel publicat per l’Organització Meteorològica Internacional gràcies al mecenatge de Patxot.