La meteorologia avui

Des del tancament del Servei Meteorològic de Catalunya l’any 1939, la meteorologia ha evolucionat de forma vertiginosa. Els models meteorològics han revolucionat la capacitat de pronòstic; els models climàtics han permès disposar de projeccions climàtiques que indiquen els trets del clima futur a Catalunya i la infraestructura meteorològica (satèl·lits, radars, detectors de llamps, radiosondatges...) ha millorat la vigilància i el pronòstic a curt termini. 

El primer Servei Meteorològic de Catalunya (1921-1939) va assolir fites de gran valor científic com ara el seu paper en el Segon Any Polar Internacional (1932-33) amb la creació de dos observatoris d'alta muntanya: Sant Jeroni (Montserrat) i el Turó de l'Home (Montseny), el disseny del pluviògraf Jardí o el ja esmentat Atles Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel. Però amb el tancament de l’entitat i la destrucció o usurpació dels seus arxius, aquestes fites va ser oblidades.57 anys més tard, l'any 1996, es va crear el Servei de Meteorologia de Catalunya adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental de l'aleshores Departament de Medi Ambient. L'aprovació de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, va suposar el restabliment del Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat amb personalitat jurídica pròpia.

L’any 1983 els arxius de l'antic SMC que no havien estat destruïts van ser retornats a la Generalitat. Avui en dia es troben a disposició del públic a la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

L’actual Servei Meteorològic de Catalunya treballa amb el suport de la seva Xarxa d’Observadors Meteorològics –com ja ho va fer el primer Servei-, però també amb les eines més actuals: satèl·lits, xarxa de radars meteorològics, models meteorològics i climàtics, xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques, xarxa de detectors de llamps, estacions de radiosondatge... L’objectiu final és donar servei a la societat, millorant el coneixement del clima passat i futur de Catalunya, oferint un pronòstic acurat i fent el seguiment de les situacions meteorològiques de perill de forma coordinada amb Protecció Civil. 

L’Organització Meteorològica Mundial (OMM), hereva de l’anterior Organització Meteorològica Internacional (OMI), coordina les activitat dels diferents serveis meteorològics estatals a través de deu programes d’actuació.