Patxot i l'escola

El coneixement de Rafael Patxot pot esdevenir una eina molt important per a l’educació d’infants i joves.

Per una part, la seva vida i la seva obra tenen un gran interès per comprendre l’ideari i el context del Modernisme, una època clau en la història de Catalunya. Per una altra part, aquest científic i mecenes pot ser el fil conductor perquè els alumnes treballin cadascuna de les matèries que ell mateix va cultivar o va promoure mitjançant el mecenatge. Rafael Patxot pot servir també com a referent en la pedagogia dels valors que van marcar la seva trajectòria vital.

En primer lloc, personifica la cultura de l’esforç i del treball, sense els quals no hauria estat possible la realització dels projectes que va promoure i encapçalar.

La seva curiositat insaciable, l’estimació per l’aprenentatge el van introduir de ben jove en el camp de la ciència però també el conduïren al coneixement de les humanitats en el sentit més ampli. L’amor per la família i per la gent el dotaren d’un altruisme difícilment igualable.

Rafael Patxot destaca pel compromís amb la seva terra, que el motivà a instituir fundacions i premis, a finançar projectes de recerca per construir la identitat del seu país per mitjà de la cultura. El seu llegat mateix ofereix un nombre inesgotable de recursos per aprendre què és Catalunya.