Propostes pedagògiques

La figura de Rafael Patxot, la seva obra i el seu context poden ser la base per a l’elaboració d’una gran quantitat de propostes pedagògiques que es poden plantejar vinculades a àrees de coneixement específiques o bé de manera transversal, com a crèdits de síntesi.

A partir de Rafael Patxot es poden treballar a les aules les ciències de l’observació (meteorologia i astronomia), la filosofia, l’ètica, la història, la bibliofília, el costumisme o folklore, el Modernisme, la vida rural, l’excursionisme, les llegendes, els contes infantils, la música popular, la composició musical, l’art, la literatura, la poesia, el teatre, etc.


Des dels Tallers d’Història, organitzats per l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, proposem conèixer:

  • Rafael Patxot i Jubert: semblança del personatge (infantesa, personalitat i valors) i recorregut per la seva biografia (principals fets que marcaren la seva vida). Expliquem als alumnes per quins motius és important, com era i què va fer.
     
  • Els seus valors i afeccions. Proposem connectar l’ètica amb l’expressió plàstica. A partir dels logotips i de l’ex-libris de Rafael Patxot, cada alumne pot reflexionar sobre els principis que van marcar la seva vida i, a continuació, pensar en els que té en compte ell mateix i en com li agradaria representar-los per mitjà d’un logotip o escut.
     
  • La seva faceta científica, especialment la nefologia. Proposem connectar el coneixement científic amb l’art. Què anem a representar? Com es pot fer el cel de dia i el cel de nit? Com l’han interpretat els artistes i com decidim fer-lo nosaltres?
     
  • Les seves aportacions a l’etnografia de Catalunya, concretament l’Estudi de la Masia Catalana. A partir de les cases de pagès que es van documentar gràcies al patrocini de Rafael Patxot, proposem conèixer l’entorn dels pobles o ciutats on vivim. Ha crescut la població? Hi ha cases de pagès encara? Què hi ha ara on abans hi havia masies? Com es vivia abans i com es viu ara?