Els concursos


Tal com estava previst al pla inicial (1922), l’OCPC va convocar concursos amb la finalitat “d’intensificar l’aplega de materials, adreçat a tots els amadors de la cançó popular de terres de llengua catalana”.

Tot i l'èxit de la crida, els concursos només es van convocar els anys 1922 i 1924.

La convocatòria es donava a conèixer mitjançant un “Cartell” en el que s'especificaven els tipus de reculls que es premiaven -juntament amb l'import corresponent-, les bases del concurs i unes “Normes generals per a la recollida de cançons i de tota mena de música popular”.

A la convocatòria de l'any 1922 s'hi van presentar 30 reculls originals, i a la de l'any 1924 s'hi van presentar 22 reculls originals.