Els documents d'arxiu

Per tal que els materials recopilats –ja fossin impressos o manuscrits-poguessin ser fàcilment consultables i estudiats, i alhora restar ordenats com a documents d’arxiu, es va decidir el·laborar unes fitxes anomenades “cèdules-font”.

Realitzades amb paper de fil i amb dimensions de 33cm x 46cm, les cèdules-font incorporarien tota la informació respectiva a cada document. Calia que “tant la peça més considerable del Cançoner com la variant més mínima, tinguessin una cèdula expressa”. (OCPC, Materials vol.I – fascicle 2, pàg. 432)

 

Les primeres cèdules-font que es realitzaren foren les dels materials impresos, començant pel Romancerillo Catalán de Manuel Milà i Fontanals.

En total es realitzaren 25.013 cèdules-font, tot i que les arribades de Suïssa a l’Abadia de Montserrat han estat 24.938. (Materials, volum V, pàg. 325)