La publicació dels Materials

El conjunt dels 21 volums de Materials publicats de l’OCPC correspon a dues etapes. A la primera etapa, abans de la guerra civil de 1936, es van publicar els tres primers volums, amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que es realitzava en la recerca del cançoner i, oferir estudis sobre temàtiques vinculades a la cançó realitzats pels principals musicòlegs del país. També es publicà, l'any 1939 (amb data del 1936), el Diccionari de la Dansa.

A la segona etapa, compresa entre els anys 1993 i 2011, correspon la publicació de la resta de volums de Materials (del IV al XXI), a càrrec del P. Josep Massot i Muntaner i editats per Publicacions de l’Abadia de Montserrat (P.A.M.).

Diccionari de la Dansa de l'OCPC
Els volums de Materials no són l’OCPC en sí.

El primer volum que s’edita com a cos del que havia de ser la publicació de l’OCPC, és el Diccionari de la Dansa.

Amb els volums editats es pretenia i s’ha pretès:

  • Publicar les memòries de camp escrites pels “missioners” en les seves expedicions.
  • Il·lustrar aquestes memòries amb una selecta de melodies recollides en cada missió, com també una selecta de fotografies. Per tant, en aquests volums no s’hi publica tot el contingut de cada missió sinó només una part.
  • Presentar-hi estudis científics i comparatius sobre la substància musical del repertori recollit. Això es va fer a la primera època, abans de la guerra civil.
  • Homenatjar musicòlegs de Catalunya que s’han distingit en la recerca de la cançó popular (Marià Aguiló, Milà i Fontanals, Pedrell, etc.) Això també es va fer més a la 1ª etapa que a la segona.

D’aquesta manera es posaven en pràctica els paràmetres intel·lectuals que el Sr. Rafel Patxot i Jubert expressava en la carta que va adreçar a Lluís Millet i a l’Orfeó Català l’octubre de 1921 on hi proposava el seu projecte.

Portada volum 1