La recerca i l'estudi de la cançó popular

Links d'altres centres de documentació sobre la cultura i la música popular i tradicional:

Grup de Recerca Folklòrica d'Osona (GRFO)
www.folklore.cat

Grup d'Entitats Culturals amb fons documentals
www.xarxadoc.blogspot.com.es

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
www.urv.cat/dfilcat/arxiu-folklore

Carrutxa (Reus)
www.carrutxa.cat

Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí
www.museudelamediterrania.cat

Fundació Ernest Morató: havaneres (Palafrugell)
www.fundacioem.com

Fonoteca nacional de la Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat

Músics per la Cobla, Sabadell (Josep M. Serracant)
www.musicsperlacobla.com

Fonoteca de Materials, Generalitat de València
ivm.gva.es/cms/val/fonoteca-de-materials.html