Recuperació del patrimoni immaterial català

Diferents projectes realitzats a partir de la consulta de l'arxiu de l'OCPC:

Massot i Muntaner, Josep, "L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques" a Escriptors i erudits contemporanis IV sèrie (J. Massot i Muntaner). P.A.M 2004, pàgs 169-188
PDF iconmassot_escriptors_i_erudits.pdf