El Consell Assessor

L’any 2009 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la creació del del Consell Assessor de la Masia Mariona, que es va constituir el mateix dia de la seva inauguració com a nou equipament.

Les funcions bàsiques del consell són assessorar la Diputació de Barcelona tant en el compliment de les condicions de la donació com en la gestió de l’equipament cultural i “formular i impulsar propostes de programació cultural relacionades amb l’obra de Rafael Patxot i vinculades tant al propi equipament com a d’altres institucions i, especialment, a aquelles representades al Consell.

La Presidència del Consell correspon al al President de la Diputació de Barcelona i la presidència d’honor es reserva al donant, Sr. Rafel Carreras Patxot.


COMPOSICIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE LA MASIA MARIONA

 • La Presidència del Consell correspon al President de la Diputació de Barcelona o a aquell Diputat en qui delegui. Actualment el Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestal. Josep Tarin Canales.

 

 • La Presidència d’Honor es reserva al donant, Sr. Rafel Carreras Patxot.
 • La Diputació de Girona, atesa la seva condició d’administració gestora del Parc.
   
 • L’Ajuntament de Fogars de Montclús, municipi on es troba la Masia Mariona, que és representat pel seu Alcalde.
   
 • L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, municipi on va néixer Rafael Patxot.
   
 • La Universitat de Barcelona. El Rector va designar com a representant la Vicerectora d’Arts, Cultura i Patrimoni, Dra. Lourdes Cirlot.
   
 • La Universitat de Girona,  que va designar com a representant al Vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura, Dr. Joaquim Maria Puigvert, alhora estudiós i biògraf de l’arquitecte Josep Danés i Torras.
   
 • El Servei Meteorològic de Catalunya, atesa la seva vinculació a l’obra de Rafael Patxot en l’àmbit de la meteorologia.
   
 • El Centre Excursionista de Catalunya, representat pel seu President, atesa la seva vinculació amb la figura de Rafael Patxot, que va arribar a ser President i a instaurar la medalla d’or de l’entitat, i, en particular, amb l’estudi de la Masia Catalana, impulsat i finançat per Patxot i dirigit per Danés, del qual el centre n’és el dipositari.
   
 • L’Abadia de Montserrat, atesa la seva vinculació amb l’obra de Rafael Patxot i, en especial, pel que fa a l’estudi del Cançoner Popular, del qual n’és dipositari i ha estat continuador el monestir. El Pare Abat va designar com a representant al P. Josep Massot, que ha donat continuïtat al cançoner i és Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
   
 • L’Agrupació Astronòmica de Sabadell, atesa la seva vinculació amb la tasca desenvolupada per Rafael Patxot en l’àmbit de l’astronomia.
   
 • L’Institut d’Estudis Catalans, atesa la seva vinculació amb l’obra científica i cultural de Rafael Patxot, que va finançar el funcionament de l’Institut durant la dictadura de Primo de Rivera, i el seu caràcter d’entitat integradora de múltiples disciplines. El representant designat és el Sr. Manuel Castellet.
   
 • El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, d’Arbúcies, atesa la seva condició de centre de documentació i equipament cultural del parc.
   
 • El Museu de Granollers de Ciències Naturals, La Tela, atesa la seva condició de centre de documentació i equipament cultural del parc.
   
 • N’era membre, el Sr. Joaquim Maluquer i Sostres, biògraf de Rafael Patxot  i amic de la família Va ser qui va fer possible el contacte inicial de la Diputació amb el Sr. Carreras. Malauradament va morir el mes d’agost de l’any 2011.