Missió 9

 

 Lloc: Comarca del Vallès

Dates: Primera etapa: del 23 al 28 de juliol del 1924

Missioners: Josep Barberà i Pere Bohigas

Informant: Teresa Roger, de Polinyà, (a) la Campanera. Muller del campaner, d'uns 40 anys. (. . .) “mai no s'havia mogut del poble”. Havia après les cançons a la fàbrica “anant a teixir. Recordava bé les tonades i les lletres”.
 

 


UNA MATINADA FRESCA

Una matinada fresca
tralaralarà, quina fresca hi feia
jo me'n vaig anar a caçar,
tralaralarà, quina fresca hi fa.

No trobo caça ni una
tralaralarà, quina fresca hi feia
per a poder-li tirar,
tralaralarà, quina fresca hi fa.

Vaig colli un ram de violes
tralaralarà, quina fresca hi feia
i al pit les hi vaig tirar,
tralaralarà, quina fresca hi fa.

Les violes eren fresques,
tralaralarà, quina fresca hi feia
la pastora es despertà,
tralaralarà, quina fresca hi fa.

-Què volíeu, lo gran jove?
tralaralarà, quina fresca hi feia
Què hi veniu a buscar?
tralaralarà, quina fresca hi fa.

-La vostra amor donzelleta,
tralaralarà, quina fresca hi feia
si me la volíeu dar,
tralaralarà, quina fresca hi fa.

-La meva amor, galan jove,
tralaralarà, quina fresca hi feia
jo no us-e la puc donar;
tralaralarà, quina fresca hi fa
demaneu-la an el meu pare
tralaralarà, quina fresca hi feia
i també an el meu germà,
tralaralarà, quina fresca hi fa
i si ells us-e la donen,
tralaralarà, quina fresca hi feia
per ben donada serà
tralaralarà, quina fresca hi fa.

-On són aquests galans homes,
tralaralarà, quina fresca hi feia
que els ho aniré a preguntar?
tralaralarà, quina fresca hi fa.

-Ells són a la muntanya,
tralaralarà, quina fresca hi feia
que en guarden el bestiar
tralaralarà, quina fresca hi fa.

El pare guarda les cabres,
tralaralarà, quina fresca hi feia
i el meu germà, los crestats
tralaralarà, quina fresca hi fa.

 PDF icon9-_una_matinada_fresca.pdf