Missió 7


Lloc: Comtat de Concentaina

Dates: De l'1 d'agost al 15 d'octubre del 1924

Missioners: Joaquím i Just Sansalvador i Cortès

Informant: Maria Company, de 30 anys. GorgaDUBTES DE CASAR-SE

Mare, vullc casar-me,
mare, no sén en quí;
més val que no em case
i que em quede fadrí.

Si em case en una alta,
pareix un gegant:
no hi haurà prou roba
en el moll d'Alacant.

Si em case en xiqueta,
l'hauré de criar:
només que la toque,
es posa a plorar.

Si em case en criâ,
ja sé lo que fan:
d'amagat dels amos
es mengen la carn.

Si em case en beata,
què diran de mi?
Més val que no em case
i em quede fadrí.

PDF icon7-_dubtes_de_casar-se.pdf