Missió 64

Sobre la Missió n. 64 realitzada per Joan Amades a Moià, veure volum XXI dels Materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya “Complements a l'inventari de l'arxiu de l'Obra del Cançoner i a les seves missions”, per Josep Massot i Muntaner. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona MMXI, pàg. 20:

“No ens n'ha arribat res, llevat de la informació inclosa al volum I del Diccionari de la Dansa (Barcelona 1936, aparegut en realitat després de la guerra). N'hi ha però un bon nombre de fotografies, datades el 20 de gener de 1936, a F-53, i alguna altra a F-58”.