Missió 63

Lloc: voltants de Palma de Mallorca

Dates: Del 28 d'agost a l'11 de setembre del 1935

Missionera: Dolors Porta Bauzà

Informant: Vicenta Roig, natural d'Eivissa, 34 anys. Es Pla de na Tesa. Qui fa el recull, Dolors Porta, ens fa la següent descripció: “és un llogarret que es troba a uns tres quarts del Pont d'Inca; és rústic com ell sol i no té altre mitjà de comunicació amb la ciutat que el tramvia que condueix al Pont d'Inca, des d'on s'ha d'anar a peu al Pla de Na Tesa”.

Pel que fa a la informant ens apunta Dolors Porta: “. . . ens ha cantat la glosa, la qual també hem recollit, encara que dubtem del mèrit que pugui tenir com a cançó popular”.

 Glosa d'Eivissa

Es dia que et casaràs
io ho vui passar sens turment.
Em vui posar en lloc que veja
bé es teu acompanyament.

Ja ho sirà cosa de veure,
molt s'hi encontrarà la gent.
Te'n 'niràs cap a missa
amb so teu acompanyament.

Antes d'arribar a l'iglesi
t'arreglaràs ses vetes,
lo demés que portaràs.
Llavó t'ajoneiaràs
davant l'altar mijor;
en veuràs de sants i santes,
els faràs oració.
Resaràs un parenostro
a Cristo nostro Senyor.

Llavò sortirà es vicari,
darrere s'ajudador
i eus anirà ben capadetes
que us aneu reuniguent,
que us don sa mà dreta,
que és poc de sentiment.

Per tu que no consivires,
el teu cor riu de content;
que si tu ho consivirasses,
ploraries amargament.

Llavò aplegaràs es mans
a tota sa teva gent.
Primer aniràs a ton pare,
per bon principi major.

Llavò aniràs a ta mare,
per bona obligació.
Li diràs: -Mumare meva,
perque heu criat el meu cor,
m'he de dir si l'heu criat
per alegria o tristor.

-No l'he criat, fia meva,
per servir nungun senyor,
ni tampoc per servir ets altres,
perquè em deixasses a jo.

PDF icon63-_glosa_deivissa.pdf