Missió 61


Lloc: voltants de Palma de Mallorca

Dates: Del 13 d'agost al 10 de setembre del 1934

Missionera: Dolors Porta Bauzà

Informant: Magdalena Serra, natural de Son Sardina, 77 anys. Son Espanyolet. “Sap les cançons de quan era jove, que anava a treballar a una fàbrica.”

“Almenys aquesta bona dona no ha mostrat la malfiança que invariablement trobem en totes les persones a les quals demanem cançons, no ha fet la pregunta que ja esperem sempre. -Que es vol riure de mi, vostè?.

La feina amb ella ha estat tan agradable que en guardaré sempre el millor record. Potser mai havia sentit com avui el goig que dóna el trobar cançons”.Cançó de sa bufera

S'enginyer ja té sa clau
de sa caixa des dobbers
per pagar los jornalers
que fan feina a la canal.

La canal ja està acabada,
ja hi han posat bandera;
es senyor de sa bufera
va contra es general.

Totes ses que són anades
enguany a collir cotó
han perdut tot es color
de pegar de matinades.

PDF icon61-_canco_de_sa_bufera.pdf