Missió 58


Lloc:

Dates: De 1932 al 30 de setembre de 1933

Missioner: Joan Sala i Salarich

Informant: Engràcia Brugalla, 10 anys, natural i veïna de Manlleu.

Fum, fum, fum
(la majordona)

El dematí quan la criden,
fum, fum, fum,
s'està una hora sobre el llit.
Passa un quart, no s'ha vestit
per fregar-se la lleganya.
Ai, molt bé que s'hi afanya,
fum, fum, fum.

Diu que és bona cosidora,
que quan ella fa el repunt
fa gran música amb el cul,
el rector es pensa que trona
i ha estat la majordona,
fum, fum, fum.

Ella diu que té una lloca,
fum, fum, fum,
i als polls fa pastes amb vi.
Això sí, això sí.
Amb vi blanc i malvasia,
quina porca que s'hi cria,
fum, fum, fum.

 
PDF icon58-_fum_fum_fum_la_majordona.pdf