Missió 5


Lloc: Cervera i pobles de la rodalia

Missioners: Josep Barberà i Pere Bohigas

Informant: Maria Balcells, d'uns 35 anys. Filla de Guardiola de Cervera. Freixanet. Muller del sagristà.

LA PASSIÓ

La Passió sagrada,
si la voleu meditar,
teniu a la memòria
lo que ara us vaig a explicar;
penseu que el Redemptor
morí per nostre amor,
clavat a la Creu dura
per nosaltres pecadors.

Al Fill li'n diguem ara:
Vós no podeu morir,
puix que el Déu, el meu Pare,
ho ha disposat així.
Així ho ha disposat,
prestau l'atenció
amb molta devoció.
PDF icon5-_la_passio.pdf