Missió 47

Lloc: Ribagorça i Pallars

Dates: 17 de juny - 27 d'agost de 1931

Missioneres: Palmira Jaquetti i Maria Carbó

Informant: Teresa Estumé Munic “Valenta”, de casa el Valent de Puigcerver, 80 anys. Puigcerver (Pallars Jussà). “Conserva la lluïsor d'una clara intel·ligència (…). Tonades molt febles. Precisió. Justesa, un gran sentit musical, una memòria que no s'ha esquerdat, en els seus vuitanta anys; lletres on no cal birbar bestieses. La veu se li ha aprimat i ara és un fil de seda, un rajolí tot just perceptible”.


A LA PRIMAVERA
 

I a la primavera,
quan lo sol ha eixit,
'vio la ramada
per un camp florit (bis).

I a la primavera
un niu n'hai trobat,
i a la ribereta,
la vora d'un prat (bis).

Jo no en sé conèixer
els petits ocells
si eren caderneres
o bé passerells (bis).PDF icon47-_a_la_primavera.pdf