Missió 37


Lloc: Mallorca, Eivissa i Formentera

Dates: 7 d'agost- 27 de setembre del 1928

Missioners: Baltasar Samper i Ramon Morey

Informant: Maria Noguera i Cardona, de Can Marge, 92 anys. Santa Eulària, Eivissa.

“La tasca ha estat extremadament penosa, car la bona dona deia els versos maquinalment, tan de pressa que era impossible seguir-la, i si la interrompiem, ja no sabia continuar i havia de tornar a començar”.

LA VIDA DE L'HOME

La vida de l'home és
com el sol, que mai s'atura,
que per mort i prencipura
perque l'hi he promès.

I de quinze anys comença la planta,
s'hi aplega es coneixement.
Trenta que u és minyonet,
i trenta que en don són seixanta.

De cent, en queden coranta
i es seu viure no ho és res.
De vint anys en vol fer de valent,
com que mai 'gués de morir.

De vint-i-cinc, més feroç
que la triga ni és lleó,
que ja n'ha perdut sa temor
de los seus superiors.

I de trenta anys ja va
abraçat amb lo interés,
per deixar bona heretat
en els seus pervenguents.

I de coranta anys ja té
una grossa enfermetat,
que tot lo que ha procurat
és pes metges i barbers.

Vet aquí què ha tengut més
d'esser tan enteressat.

PDF icon37-_la_vida_de_lhome.pdf