Missió 36


Lloc: Alt Empordà

Dates: Del 19 de juliol al 22 d'agost del 1928

Missioners: Joan Tomàs i Joan Amades

Informant: Enric, traginer de Maçanet de Cabrenys

JOC BÀQUIC

A llevar-se la gorra de pressa,
tuliri, la la, taliri,
la la là.

A llevar-se la gorra de pressa,
tuliru, la la, la la là.
PDF icon36-_joc_baquic.pdf