Missió 25

Lloc: Pallars i Ribagorça

Dates: del 27 de juny al 31 d'agost del 1927

Missioners: Palmira Jaquetti i Enric D'Aous

Informant: Agustina Boig, Montcortès.


CANÇÓ DE FALLES

Esta nit se fan les falles
de sant Pere i sant Joan, 
i esta nit se fan les falles
que per tot lo món s'hi fan.

Sant Joan no té cullera,
amb lo dit remena els cols;
sant Pere li ve al darrera
i amb un plat de caragols.

Sant Joan de Valiorca,   
puix que haveu estat fadrí,
quan sereu dalt de la glòria
pregareu a Déu per mi.

Adéu, fulla de berbena,
en aquest desert tan gran.
Que de bon estar li feia
lo matí de sant Joan.

Que ditxa en té la mare 
de criar tan bon senyor.
De senyor pugen a vicari,
de vicari a rector.

De rector a cardenal,
de cardenal a Pare sant,
i quan són arribats allà
no poden pujar més alt.


PDF icon25-_canco_de_falles.pdf