Missió 17

Lloc: Pallars i Conca de Tremp

Dates: del 2 de juliol al 2 de setembre del 1926

Missioneres: Palmira Jaquetti i Maria Carbó

Informant: Agustina Riba, 54 anys. Nascuda a Roné, on viu


PELS ALIMENTS DEL BON VI
Pels aliments del bon vi
me n'hai venut la gorra. (bis)
Hai quedat desgorratat,
no l'hai tastat.
Lo vi n'és bo,
l'aigua no gaire;
lo vi n'és bo,
que l'aigua no.


Pels aliments del bon vi
me n'hai venut lo gec. (bis)
Hai quedat desgequetat,
desgorratat,
no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut l'armilla. (bis)
Hai quedat desarmillat,
desgequetat, desgorratat,
no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut la faixa. (bis)
M'hai quedat desfaixat,
desarmillat, desgequetat,
desgorratat,
no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut les calces. (bis)
M'hai quedat descalcetat,
desfaixat, desarmillat,
desgequetat, desgorratat,
ni l'hai tastat.
Que'l vi és bo, . . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut els calçotets. (bis)
Hai quedat descalçotetat,
descalcetat, desfaixat,
desarmillat, desgequetat,
desgorratat,
no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut la camisa. (bis)
Hai quedat descamisat,
descalçotetat, descalcetat,
desfaixat, desarmillat,
desgequetat, desgorratat,
no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut les espardenyes. (bis)
Hai quedat despardenyat,
descamisat, descalçocetat,
descalcetat, desfaixat,
desarmillat, desgequetat,
desgorratat,
no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut els mitjons. (bis)
Hai quedat desmitgetat,
despardenyat, descamisat,
descalçocetat, descalcetat,
desfaixat, desarmillat,
desgequetat, desgorratat,
no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . .

Pels aliments del bon vi
me n'hai venut la dona. (bis)
Hai quedat desdonatat,
desmitgetat, despardenyat,
descamisat, descaçocetat,
descalcetat, desfaixat,
desarmillat, desgequetat,
desgorratat, no l'hai tastat.
Que'l vi n'és bo, . . .

 
 

PDF icon17-_pels_aliments_del_bon_vi.pdf