L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya a Sant Joan

monografies santjoaneres

L'editorial de les Illes Col·lectiu Terayines edita dins la col·lecció Monografies santjoaneres el llibre L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya A Sant Joan. "... l'autor, Joan Bauçà i Barceló, ha sabut descriure, sintetitzar i comunicar, d'una manera acurada, rigorosa i brillant, l'abundant tasca de recopilació i transcripció que Baltasar Samper féu sobre la música popular de les Illes i, en particular, del poble de Sant Joan. Una de les virtuts d'aquesta publicació és la nombrosa documentació i la quantitat de notes de peu de pàgina -la majoria d'elles molt extensa- que acompanyen aquest estudi." (Del pròleg de Joan  Company Florit).