Patxot a la revista Muntanya

Revista Muntanya

El mes de setembre el tema central de l'edició de la revista “Muntanya” estarà dedicat a l'obra de Rafael Patxot.