Jornada sobre l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya

Flautista

La Jornada sobre l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya està organitzada per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya. L'acte serà presidit per l'Hble. Sr. Ferran Mascarell, conseller de Cultura i donaran la benvinguda Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya i Joan Puigdollers, Diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. A l'acte intervindran Josep Massot i Muntaner, conservador del fons de l’Obra, Ramon Vilar, etnomusicòleg, Salvador Rebés, filòleg i Josep Lluís Guzmán, compositor. Hi haurà una projecció audiovisual i una audició musical a càrrec de 8 a 4, grup vocal